İptal ve İade Politikası

İPTAL ŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

TATİLVİLLANIZ TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ;

1. Eğer kiralamanın gerçekleşmesi, anlaşma yapıldığı tarihte öngörülemeyen bir sebepten (örneğin tabii afetler, grev veya ikmal arızaları) dolayı büyük ölçüde zora giriyor, tehdit altında bulunuyor veya kısıtlanıyor ise TATİLVİLLANIZ herhangi bir vade beklemeden anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir, bu durum en kısa zamanda KİRACI’ya bildirilir. 

2. Kiralanan yer ile ilgili KİRACI‘yı da tehlikeye sokacak bir durum, eksiklik yada yasal sorunlar var ise ve ev sahibi bu durumu halen onaramamış/giderememişse TATİLVİLLANIZ kiracının menfaati açısından anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumlarda TATİLVİLLANIZ eğer var ise alternatif seçenekleri KİRACI’ya sunabilir. KİRACI bunlardan birini seçebileceği gibi isterse sözleşmeyi tamamen iptal ederek ödenmiş olan tüm bedeli iade isteme hakkına sahip olur. TATİLVİLLANIZ‘nın bunun haricinde başka bir yükümlülüğü yoktur.

KİRACI TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ;

1. KİRACI, site üzerinden gerçekleştirdiği ve ödemesini yaptığı işlemleri 24 saat içinde bir sebep belirtmeksizin iptal edebilir. Yaptığı ödemeleri geri iade isteyebilir. Ancak iptal bildirisinin TATİLVİLLANIZ‘a mutlaka süreler çok önemli olduğundan dolayı acil bir şekilde yazılı olarak e-mail yoluyla yapmak zorundadır.

2. KİRACI, ölüm, hastalık, düğün iptali vb… zaruri ispat edebileceği nedenlerle kiraladığı villa/apartı tekrar kiraya verebilecek süre kalacak şekilde talebini iptal ettiği takdirde aşağıda yazılı cezai tazminat sorumluluklarından etkilenmez. Sadece sözleşme için ödenmiş olan ve ev sahiplerine ödenmiş olan depozito bedeli iade edilmez. TATİLVİLLANIZ Geri kalan cezai ücretler ve tazminat ile ilgili herhangi bir talepte bulunmaz, eğer ödemenin tamamı alınmış ise depozito bedeli haricindeki tüm tutarlar iade edilir. Bu iptal bildirisinin TATİLVILLANIZ‘a mutlaka süreler çok önemli olduğundan dolayı acil bir şekilde yazılı olarak E-mail yoluyla yapmak zorundadır. Bu maddenin geçerli olabilmesi için bildirim ekinde ispat yükümlülüğünde belge gönderilmesi de şarttır.

3. KİRACI, kiralama süreleri başlamadan önce seyahatini iptal edebilir. Bu İptal bildirisinin TATİLVİLLANIZ‘a mutlaka süreler çok önemli olduğundan dolayı acil bir şekilde yazılı olarak e-mail yoluyla yapmak zorundadır. Bu gibi İptal durumunda TATİLVİLLANIZ, kiralama ile ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masraflarının karşılanması için bir tazminat talep edebilir. Tazminat bedelleri yapılan kiralama anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelinin belirli yüzdeleri olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Buna göre KİRACI tarafından yapılacak iptal sonucunda;

-Ödenen kapora (depozito) ön ödeme tutarı KİRACI’nın iptal ettiği durumlarda hiçbir şekilde iade edilmez. Çünkü bu bedelin %30’u (yüzde otuz) villa/apart sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır. (Geri kalan miktar bildireceğiniz hesap numarasına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir.)

-Kiralama tarihine 30 gün kala iptallerde KALAN ÜCRETİN %50’si, (Geri kalan miktar bildireceğiniz hesap numarasına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir.)

-Kiralama tarihine 29 günden az bir süre kalmış ise yapılan iptallerde veya KİRACI hiç gelmezse, KİRACI KALAN ÜCRETİN %100’ünü, (tamamını) ödemek zorundadır. 

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, TATİLVİLLANIZ’a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükler müşteriye iade edilecek paranın içerisinden kesilir.

4. KİRACI‘nın tazminat ödemesini yapmadığı durumlarda, bu ücretler TATİLVİLLANIZ tarafından İhtarname yada İcra takibi vasıtası ile yasal olarak KİRACI‘dan talep edilir. Bu gibi durumlarda doğabilecek tüm masraflar (Avukat, noter, icra ve dosya masrafları vs…) ödenecek ücrete ilaveten KİRACI‘dan talep edilmektedir.

5. TATİLVİLLANIZ bu gibi iptal durumunda KİRACI’yı zor durumda bırakmamak için üçüncü şahısların ya da ev sahiplerinin zararını tazmin edecek nitelikte aynı yer ve zaman için başka bir KİRACI araştırması yapar. TATİLVİLLANIZ bu yer için gelmiş diğer talepleri inceler ve başka bir KİRACI bularak sözleşme yapar ise, ev sahibinin yada sorumlusunun bu tazminat ücretlerini KİRACI‘dan talep etmemesi için gerekli ara buluculuk işlerini yapar. Bu tazminat talebindeki son söz sahibi ev sahibi ya da sorumlusudur. 

6. KİRACI’NIN farklı bir yer talebinde otomatikman “KİRACI tarafından sözleşmenin iptali” maddesinde belirtilen şartlar geçerli olur.

7 . Anlaşma yapılmış olmasına karşın, hizmetten yararlanılmaması, gelinmemesi veya erken ayrılınması durumunda TATİLVİLLANIZ tarafından para iadesini yapılmaz.