Mesafeli Kira Sözleşmesi

TARAFLAR VE AMAÇ

Bir tarafta faaliyet merkezi Kalkan Mahallesi Açelya Sok. No: 22/8 Kaş / Antalya adresinde bulunan villa/apartı kiraya veren TATİLVİLLANIZ diğer tarafta, kiralama yapan kişi  KİRACI arasında, kiralama isteğinin www.tatilvillaniz.com üzerinden, e-posta yada telefon aracılığı ile iletilmesi ile başlayan süreçte aşağıdaki şartlarda anlaşarak işbu elektronik sözleşmeyi kabul etmiş, onaylamış ve elektronik olarak imzalamış olurlar.

 KİRALAMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE ANLAŞMANIN YAPILMASI;

1. KİRACI, kiralamak istediğiniz yer ve tarihleri içeren kiralama talebini yazılı veya sözlü olarak; telefon, e-posta veya internet sayfası üzerinden yapabilir. Kiralama süreci, kiralama talebine istinaden TATİLVİLLANIZ tarafından KİRACI ‘ya gönderilecek olan kiralama bilgilerini içeren e-posta iletisi gönderilmesi ile başlar.

2. Kiralama talebinde (bildirisinde) bulunan KİRACI, kendisi dışında talepnamede belirtmiş olduğu diğer kişi ve kişiler için de kiralama talebinde bulunmuş olur.

3. Kiracının kararının kesinleşmesini müteakip, TATİLVİLLANIZ’dan alınacak bilgi ile yer halen müsait ise bildirilen %30 depozit tutarının yada kiralama tutarının tamamı KİRACI tarafından banka hesaplarına havale yada eft yolu ile, yada uluslararası para gönderim sistemleri ile (Western Union, Paypal vs…) yatırılması ile birlikte kiralama ve kiralama anlaşması KİRACI tarafından da onaylanmış ve yapılmış olur. TATİLVİLLANIZ’ın talep etmiş olduğu evrak bilgilerinin, bildirim yükümlülüğü olan KİRACI tarafından gelmemesi sebebi ile yazılı evrak yapılmaması veya KİRACI’ya bu evrakların ulaşmaması, bu anlaşmayı geçersiz kılmaz. Bu gibi durumlarda TATİLVİLLANIZ’ın resmi e-posta kayıtları esas alınır ve ispat olarak sunulur.

4. Eğer sadece ön ödeme yapılmış ise KİRACI tarafından kalan tutar kiralanan yerde firmamız kontrolünde ev sahibine ya da yetkili kişiye girişte ödenmesi ile ödeme tamamlanır. KİRACI ödemeyi girişte kredi kartı ile ödemek istediği takdirde, TATİLVİLLANIZ aracı kurumların güncel kredi kartı komisyonunu tutara ilave ederek kredi kartından tahsilat yapar. Girişte ödenecek tutarlar tamamen ev sahibinin sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir. TATİLVİLLANIZ tarafından alınan ücretler ev sahibine ulaştırılmak üzere emanet olarak alınan tutarlardır. Bu tutarlar ile ilgili TATİLVİLLANIZ’ın maddi ve mali bir yükümlülüğü yoktur.

REZERVASYON YAPARKEN;

1. Kiralama başlangıç tarihine 30 günden fazla süre var ise;

a. Kiralama talebinde bulunan KİRACI, sürelerin onaylanması ve Kiralama Anlaşmasının yapılabilmesi için toplam tutarının%30 unu depozito olarak yukarıdaki ödeme kanalları vasıtası ile TATİLVİLLANIZ‘a ödemesi gerekmektedir.

b. Depozito haricinde kalan tutar, KİRACI tarafından kiralanan eve geldiğinde, eve girmeden önce nakit olarak ödenir. Ödeme yapılmadığı takdirde TATİLVİLLANIZ söz konusu kiralamayı iptal etme, söz konusu kiralama tarihlerini tekrar satışa açma depozito tutarını iade etmeme hakkına sahiptir.

c. Depozito ödemesi tamamlanmadan, kiralama için gerekli olan sözleşme ve seyahat bilgi belgeleri verilmez.

 

 

2. Kiralama başlangıç tarihine 30 günden az süre var ise;

a. Kiralama talebinde bulunan KİRACI‘nın, kiralama sürelerinin onaylanması, Kira Anlaşması’nın yapılabilmesi ve sürelerin kesinleşebilmesi için toplam tutarın tamamını TATİLVİLLANIZ ‘ın bildireceği günde ödemesi talep edilebilir. Rezervasyon iptal edilse dahi hiçbir ücret geri ödenmez.

b. Bu süre zarfında talep edilen kiralama tutarının tamamının yatırılmaması halinde, TATİLVİLLANIZ söz konusu anlaşmayı onaylamaz, söz konusu kiralama tarihlerini tekrar satışa açma hakkına sahip olur.

İPTAL ŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

TATİLVİLLANIZ TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ;

1. Eğer kiralamanın gerçekleşmesi, anlaşma yapıldığı tarihte öngörülemeyen bir sebepten (örneğin tabii afetler, grev veya ikmal arızaları) dolayı büyük ölçüde zora giriyor, tehdit altında bulunuyor veya kısıtlanıyor ise TATİLVİLLANIZ herhangi bir vade beklemeden anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir bu durum en kısa zamanda KİRACI’ya bildirilir.

2. Kiralanan yer ile ilgili KİRACI‘yı da tehlikeye sokacak bir durum, eksiklik yada yasal sorunlar var ise ve ev sahibi bu durumu halen onaramamış/giderememişse TATİLVİLLANIZ kiracının menfaati açısından anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir.

3. Bu durumlarda TATİLVİLLANIZ eğer var ise alternatif seçenekleri KİRACI’ya sunabilir. KİRACI bunlardan birini seçebileceği gibi isterse sözleşmeyi tamamen iptal ederek ödenmiş olan tüm bedeli iade isteme hakkına sahip olur. TATİLVİLLANIZ‘nın bunun haricinde başka bir yükümlülüğü yoktur.

KİRACI TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ;

1. KİRACI, websitesi üzerinden gerçekleştirdiği ve ödemesini yaptığı işlemleri 24 saat içinde bir sebep belirtmeksizin iptal edebilir. Yaptığı ödemeleri geri iade isteyebilir. Ancak iptal bildirisinin TATİLVİLLANIZ ‘za mutlaka süreler çok önemli olduğundan acil bir şekilde yazılı olarak e-mail ile yapmak zorundadır.

2. KİRACI, ölüm, hastalık, düğün iptali vb… zaruri ispat edebileceği nedenlerle kiraladığı villa/apartı tekrar kiraya verilebilecek süre kalacak şekilde talebini iptal ettiği takdirde aşağıda yazılı cezai tazminat sorumluluklarından etkilenmez. Sadece sözleşme için ödenmiş olan ve ev sahiplerine ödenmiş olan depozito bedeli iade edilmez. TATİLVİLLANIZ Geri kalan cezai ücretler ve tazminat ile ilgili herhangi bir talepte bulunmaz, eğer ödemenin tamamı alınmış ise depozito bedeli haricindeki tüm tutarlar iade edilir. Bu iptal bildirisinin TATİLVILLANI‘za mutlaka süreler çok önemli olduğundan  acil bir şekilde yazılı olarak e-mail yoluyla yapılması zorunludur. Bu maddenin geçerli olabilmesi için bildirim ekinde ispat yükümlülüğünde belge gönderilmesi de şarttır.

3. KİRACI, kiralama süreleri başlamadan önce seyahatini iptal edebilir. Bu İptal bildirisinin TATİLVİLLANIZ‘a mutlaka süreler çok önemli olduğundan acil bir şekilde yazılı olarak e-mail ile yapmak zorundadır. Bu gibi İptal durumunda TATİLVİLLANIZ, kiralama ile ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masraflarının karşılanması için bir tazminat talep edebilir. Tazminat bedelleri yapılan kiralama anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelinin belirli yüzdeleri olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Buna göre KİRACI tarafından yapılacak iptal sonucunda;

a-Ödenen depozito tutarı Kiracının iptal ettiği durumlarda hiçbir şekilde iade edilmez. Çünkü bu bedelin %30’u (yüzde otuz) villa/apart sahibine ön ödeme olarak yapılır.

b-Kiralama tarihine 30 gün kala iptallerde KALAN ÜCRETİN %50’si ödenir.

(Geri kalan miktar bildireceğiniz hesap numarasına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir.)

c-Kiralama tarihine 29 günden az bir süre kalmış ise yapılan iptallerde veya KİRACI hiç gelmezse, KİRACI KALAN ÜCRETİN %100’ünü, (tamamını) ödemek zorundadır.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, TATİLVİLLANIZ’a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükler KİRACI’ya iade edilecek paranın içerisinden kesilir.

4. KİRACI‘nın tazminat ödemesini yapmadığı durumlarda, bu ücretler TATİLVİLLANIZ tarafından İhtarname yada İcra takibi vasıtası ile yasal olarak KİRACI‘dan talep edilir. Bu gibi durumlarda doğabilecek tüm masraflar (Avukat, noter, icra ve dosya masrafları vs…) ödenecek ücrete ilaveten KİRACI‘dan talep edilmektedir.

5. TATİLVİLLANIZ bu gibi iptal durumunda KİRACI’yı zor durumda bırakmamak için üçüncü şahısların ya da ev sahiplerinin zararını tazmin edecek nitelikte aynı yer ve zaman için başka bir KİRACI araştırması yapar. TATİLVİLLANIZ bu yer için gelmiş diğer talepleri inceler ve başka bir KİRACI bularak sözleşme yapar ise, ev sahibinin yada sorumlusunun bu tazminat ücretlerini KİRACI‘dan talep etmemesi için gerekli ara buluculuk işlerini yapar. Bu tazminat talebindeki son söz sahibi ev sahibi ya da sorumlusudur.

6. Anlaşma yapılmış olmasına karşın, hizmetten yararlanılmaması, gelinmemesi veya erken ayrılınması durumlarında TATİLVİLLANIZ tarafından para iadesi yapılmaz.

KİRACI TARAFINDAN YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER;

1. KİRACI’nın, kiralanan yer ile ilgili kiralama tarihlerindeki değişiklik talebi, gerçekleşmesi mümkün olduğu takdirde, kiralama süresinin başlamasından önceki 30. güne kadar gerçekleştirilebilir.

2. KİRACI evrak bilgilerinde eksik ya da yanlış olan bilgileri eve girmeden en az 1 hafta öncesine kadar değiştirebilir. Eğer, üçüncü şahıslar bu yeni değişiklik sebebi ile kiralama şartlarını kabul etmiyorsa ya da kanuni hükümler veya resmi talimatnameler bu değişikliğe karşı ise, TATİLVİLLANIZ bu kişi değişikliğine karşı çıkabilir ve kabul etmeyebilir.

3. KİRACI bu değişiklikleri sadece kiraladığı yer ile ilgili yapabilir. Farklı bir yer talebinde otomatikman “KİRACI tarafından sözleşmenin iptali” maddesinde belirtilen şartlar geçerli olur.

VİLLAYA/APARTA GİRİŞ / ÇIKIŞ

Villa/ aparta giriş gününde saat 15.00-16.00, çıkış gününde saat 10.30 ‘dur.

HASAR DEPOZİTOSU

Her villanın/apartın özelliğine göre farklı miktarda bir hasar depozitosu villa/apart tesliminde nakit olarak KİRACI’dan tahsil edilecektir. Bu depozito miktarı rezervasyon işlemi esnasında KİRACI’ya gönderilen konfirmasyon belgesinde yazılı olarak yer alacaktır. KİRACI villadan/aparttan ayrılmadan önce yapılacak kontrolde, sağlam olarak teslim edilen villa/apart ile villanın/apartın eşyalarında herhangi bir hasar, eksik vs. yok ise nakit olarak iade edilecektir. KİRACI’nın sözleşmede belirtilenden erken bir saatte villadan/aparttan ayrılmak istemesi veya yoğunluk nedeni ile villa/apart çıkış kontrolünün yapılamaması durumunda, depozito KİRACI’dan alınacak bir hesap numarasına gönderilecektir. Villada/Apartta oluşan hasar, alınan depozitoyu aşan miktarda ise müşteriden bu hasarı ödemesi istenecek, aksi durumlarda yasal yollara başvurulacaktır.

VİLLA/APART KAPASİTESİ

Villalarımıza/Apartlarımıza internet sayfamızda belirtilen kapasitenin üzerinde ya da rezervasyon yapılırken belirtilen kişi sayısının üzerinde misafir kesinlikle kabul edilmemektedir (Çocuklar ve bebekler de dahildir). Rezervasyon kesinleştikten sonra KİRACI tarafından kişi sayısında bir değişiklik yapılmak istenirse, TATİLVİLLANIZ’a yazılı olarak başvurulacak ve villanın/apartın kapasite durumuna göre TATİLVİLLANIZ’ın uygun gördüğü takdirde bu değişiklik onaylanabilecektir. Belirtilenden fazla kişi tespit edildiği durumda TATİLVİLLANIZ, misafirlerin villayı/apartı terk etmesini isteme, rezervasyonu tamamen iptal etme veya kiralama döneminin sona ermesini beklemeden villanın/apartın tamamen boşaltılmasını talep etme, ücretin tamamını ve ekstra ücret talep etme hakkına sahiptir. KİRACI vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu hususta doğacak tüm sorumlulukları kabul eder.

VİLLA/APART/DAİRE TEMİZLİĞİ/BAKIMI VE EKSTRA GİDERLER

Günlük, haftalık, aylık villa/apart kiralama fiyatlarına giriş temizliği dahildir. 2 (iki) Hafta ve üzeri konaklamalarda bir haftalık konaklama sonunda ara temizlik ve havlu/çarşaf vs. değişimi fiyatlara dahildir. Bunun dışında talep edilecek her türlü temizlik ve havlu/çarşaf vs. değişimi ücrete tabidir. Her sabah erken saatlerde havuz ve bahçe bakımı yapılmakta olup kiralama süresince villadan herhangi bir teknik sorun yaşanırsa ev sahibi tarafından giderilecektir, TATİLVİLLANIZ bundan sorumlu değildir, sadece sorunun giderilmesine yardımcı olur. Tüm villaların/apartların havuz, bahçe ve diğer demirbaşlarının periyodik bakımlarının yapılabilmesi için görevli personelin villanın/apartın bahçesine ya da içine girmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için KİRACI, görevli personelin gerektiği durumlarda villaya/aparta girmesine müsaade etmelidir.

EVCİL HAYVAN/SİGARA

Aksi belirtilmedikçe villalarımıza/apartlarımıza evcil hayvan kesinlikle kabul edilmemektedir. Villalarımızın/Apartlarımızın tamamının kapalı alanlarında sigara içilememektedir.

YÜZME HAVUZLARI

Villalarımızın/apartlarımızın Yüzme Havuzu ısıları; hava durumuna ve mevsimsel sıcaklığa göre değişkenlik gösterir, villayı/apartı kiralayan müşteri, havuzun soğuk olmasından dolayı havuza girememesinden ve bu yüzden havuzu kullanamamasından TATİLVİLLANIZ’ı kesinlikle sorumlu tutulamaz.

ISITMALI YÜZME HAVUZLARI

Her villanın/apartın yüzme havuzlarında ısıtma sistemi yoktur. Isıtma sistemi var ise bu villanın/apartın detay sayfasında açık bir şekilde belirtilmektedir. Bazıları ücretli bazıları ücretsizdir. Bu da villanın/apartın detay sayfasında açık bir şekilde belirtilmektedir. Isıtmalı yüzme havuzlarının su dereceleri 26 santigrat ile 29 santigrat arasında değişiklik göstermektedir. Kaplıca veya Ilıca vs. yerlerdeki gibi kaynar su veya çok sıcak su gibi kesinlikle değildir. Böyle bir beklentiniz olmasın. Villanızı kiralarken ve ısıtmayı ücretli olarak isterken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. “Bu su sıcak değil” vb. ifadeler kullanıp ısıtma için ödemiş olduğu parayı geri almak isteyenlere para iadesi yapılmayacaktır. Villayı bu şekilde (havuz ısıtmalı) kiralayan müşteri bu gibi durumlardan dolayı havuzu kullanamamasından TATİLVİLLANIZ sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz. Ayrıca havuz ısıtmaları elektrik ile yapıldığından dolayı, elektrik idaresinden kaynaklanan elektrik kesintisi sebebiyle havuzun soğumasından TATİLVİLLANIZ sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz.

SEYAHAT SİGORTALARI;

KİRACI‘nın seyahati boyunca yaşayabileceği olumsuz olaylara karşın bir sigorta acentesi vasıtası ile seyahat sigortası  yaptırılması tavsiye edilir. Evler genel sigorta (deprem, hırsızlık, yangın vs…) kapsamında bulunmakta olup ancak bu sigorta içinde bulunan kişileri kapsanmamaktadır. Dolayısı ile herhangi bir durumda sigorta sizin hasarlarınız tazmin etmeyecektir. Sigorta olmamasından dolayı oluşan kişisel zararlardan ev sahiplerimiz ya da TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz. Evlerden çalınan sigortaya konu sabit demirbaş eşyalardan KİRACI sorumlu tutulamaz.

SORUMLULUKLARIMIZ

TATİLVİLLANIZ; villanın/apartın belirlenen tarih ve saatte, temiz ve kullanıma hazır olarak KİRACI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Villaya/Aparta girişte, eğer bozuk, çalışmayan herhangi bir eşya ya da aksaklık varsa KİRACI tarafından TATİLVİLLANI‘za derhal bildirilmeli ve bu aksaklıkların giderilmesi talep edilmelidir. TATİLVİLLANIZ bu talebi villa/apart sahibine ya da ilgili şirkete bildirecek ve en geç 48 saat içinde bu aksaklığın giderilmesini sağlayacaktır. TATİLVİLLANIZ aksaklığın giderilmesinden sorumlu değildir, aksaklığın giderilmesine yardımcı olur. TATİLVİLLANIZ, zamanında bildirilmeyen aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. TATİLVİLLANIZ, villa/apart sahibi ile KİRACI arasında aracı durumundadır ve bu nedenle villada/apartta oluşabilecek aksaklıkların giderilmesinden villa/apart sahibi sorumludur.

Ortaya çıkabilecek ve KİRACININ kendi sorumluluklarında olan hiçbir kaza, hastalık, yaralanma, havuzda boğulma, ölüm, hırsızlık vb. ve villada/apartta olabilecek yangın, hırsızlık vb. olaylardan ve kazalardan TATİLVİLLANIZ sorumlu tutulamaz.

Web sayfasında belirtilen ve muhafazakar (havuzu dışarıdan görünmeyen villalar) olarak tanımlanan villalarda konaklama yapacak olan KİRACININ, yüzde yüz, görünmemezlik garantisini TATİLVİLLANIZ vermez. Görünmemezlik konusunda, KİRACI kendi mahremiyetlerini kendileri sağlamak durumundadır. TATİLVİLLANIZ, bu gibi problemlerden kesinlikle sorumlu tutulamaz.

KİRACININ SORUMLULUKLARI

1- KİRACI evin tamamını, içinde bulunan her türlü eşyayı kendi evi gibi itina ile kullanmayı ve korumayı kabul eder. KİRACI, kiraladığı süre içinde kiralanan evde kendi kusurundan veya ihmalinden dolayı oluşacak muhtemel zararlardan tamamen sorumludur. KİRACI‘nın bu sorumluluğu beraberindeki diğer şahısların kusurundan veya ihmalinden dolayı oluşacak muhtemel zararları da kapsar. Villada/Apartta oluşan herhangi bir hasar durumunda, KİRACI TATİLVİLLANI’zı haberdar etmekle yükümlüdür. KİRACI evden çıkarken hasar tutarının talep edilmemesi, hasar tutarından feragat edildiği manasına gelmez. Evden çıktıktan sonraki süreçte zararın tespiti ve ispatı halinde KİRACI bu hasarı ödemekle yine de yükümlüdür. Ancak bunun için taraflar çıkışta hasar ile ilgili sözlü bir anlaşma yapmış olması ya da ispat edilmesi şarttır. Villanın/apartın makul ölçülerin üzerinde kirli bırakıldığı durumlarda TATİLVİLLANIZ bir temizlik ücreti tutarı hasar depozitosundan tahsil edecektir.

2. KİRACI, beraberindekiler toplumsal ve ahlaki kurallara uymaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamaya, yüksek sesle müzik dinlememeye, ülkemiz kanunlarınca yasaklanan ve suç teşkil eden davranışlarda bulunmamaya özen göstermelidirler. Çevreden gelen şikayetler ya da güvenlik güçlerince yapılan şikayetler sonucunda önce uyarı verilir, tekrarlanması durumunda ev sahibi KİRACI’yı evden çıkarma hakkına sahip olur ve ödeme iadesi yapılmaz.

MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebepler kapsamına giren durumlarda TATİLVİLLANIZ hiçbir yasal sorumluluk altına girmeden bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. Bölgedeki ya da ülkedeki savaş, savaş tehdidi, ayaklanma, grevler, doğal afetler, yangınlar, terörist faaliyetler, salgın hastalıklar, ulaşımda meydana gelebilecek teknik sorunlar, TATİLVİLLANIZ‘ın engellemesi mümkün olmayan, belediyelerce ya da kamu kurumlarınca yapılan üstyapı ve altyapı çalışmaları, devlet yetkililerinin bölgedeki yasaklamaları ve öngörülmesi mümkün olmayan ve kontrolümüz dışında gelişen tüm olaylar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Kiracının maddi kayıplarından TATİLVİLLANIZ sorumlu değildir.

ŞİKAYETLER

KİRACI villada/apartta kaldıkları süre içerisindeki şikayetlerini hemen TATİLVİLLANIZ’a bildireceklerdir. Şikayet konusu durum, TATİLVİLLANIZ görevlilerince incelenecek ve gereken tedbirler derhal alınacaktır. Konaklama süresinde bildirilmeyen, konaklama bittikten ve villadan/aparttan ayrıldıktan sonra bildirmediği bir aksaklık ya da arıza nedeni ile alamadığı bir hizmet için herhangi bir hak ya da geri ödeme talep edemez.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kiralamanın gerçekleştirilmesi için TATİLVİLLANIZ‘a verilen şahsi bilgiler, verilerin korunması hakkındaki kanun uyarınca kötü kullanıma karşı koruma altındadır. Özel Bilgiler kiralanan yerin ev sahibi ile birlikte; kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda talep olduğu takdirde sadece güvenlik kuvvetlerince paylaşılabilir.

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

1) Villaya/Aparta giden yolların bozuk olması, yokuş yukarı olması, stabilize olması, ıslak zemin olması vs. gibi, TATİLVİLLANIZ ‘ın önüne geçemediği durumlarda TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz.

2) KİRACI’nın villaya/aparta ulaşımı kendi sorumluluğundadır Villaya/Aparta ulaşım esnasında oluşabilecek kaza vs. kısacası her türlü olumsuzluktan TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz.

3) Bazı villaların inşaasında kullanılan, farklı malzemeler (sedir ağacı, çam ağacı, bazı plastik ürünler, bahçede veya villanın içinde bulunan her türlü bitki vs.) KİRACI’yı sağlıksal yönden veya psikolojik yönden rahatsız etmesi durumunda, bu olaydan TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz.

4) KİRACI, üçüncü kişilerden taksi, transfer aracı veya kiralık araç temin edebilir. TATİLVİLLANIZ, üçüncü şahıslardan kiralanacak veya kiralanmış olan veya transfer veya taksi hizmetine karışmaz.

5) Villa veya apart  kiralamış olan KİRACI, kiralamış olduğu villanın veya apartın veya dairenin coğrafi konumundan dolayı hoşnutsuz kalması durumundan TATİLVİLLANIZ sorumlu tutulamaz. TATİLVİLLANIZ, villanın/apartın konumunu Google Harita üzerinden, yaklaşık olarak işaretlemiştir.

6) Villayı/Apartı kiralamış olan KİRACI’nın aracının (motor, otomobil vs.) altının yere yakın olması, aracın motor gücünün zayıf olması, KİRACI’nın; otomobil, motor vs. kullanmadaki acemiliği ve buna bağlı olarak villaya/aparta ulaşamaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk KİRACI’nın kendi sorumluluğundadır. Bu gibi veya buna benzer sorunlardan TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz.

7) Villa/Apart hakkındaki “www.tatilvillaniz.com” detay sayfasında belirtilen “uzaklık tablosu” yaklaşık olarak yazılmıştır. Mesafeler tam net olarak belirtilmemiştir. Ufak tefek yanılmalar olabilir. Villayı/Apartı kiralayan KİRACI bunu göz önüne almayı kabul eder.

8) Villa/Apart/Daire hakkındaki “www.tatilvillaniz.com” detay sayfasında belirtilen “uzaklık tablosu” nda belirtilen “havalimanı” villaya/aparta en yakın olan havalimanıdır. TATİLVİLLANIZ yetkilisine hangi havalimanı daha yakın, sormanız gerekmektedir. Aksi taktirde yanlış veya uzak havalimanına uçak bileti almanızdan kaynaklanan problemlerden TATİLVİLLANIZ sorumlu tutulamaz.

9) Villada/Apartta bulunan havuzda oluşacak boğulma, düşme, ayak kırılması, kol kırılması gibi oluşacak tüm kazalardan ve Villanın/apartın yüzme havuzundan veya duşundan gelen sudan meydana gelebilecek her türlü hastalıktan, klor alerjisinden vs. kimyasal alerjiden, TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz.

10) Villalarımızın/apartlarımızın hiç birisinde yiyecek, içecek, herhangi bir gıda ürünü vs. bulunmamaktadır. Bu ürünlerin temin edilmesi KİRACI’nın kendi sorumluluğundadır.

11) Villalarda/Apartlarda veya yolda, Cep Telefonu sinyalinin hiç alınmaması, az alınması veya cep telefonundan internetin çekmemesi gibi durumlardan TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz. GSM operatörünüzü arayıp, gideceğiniz bölgede GSM sinyali durumu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

12) Kredi kartı ile veya mail order ile veya EFT veya havale veya vb. şeklinde ödeme yapsanız dahi, size “onay maili” ve “konfirmasyon belgesi” gelmeden, kesinlikle, uçak bileti, otobüs bileti, vs. satın almayınız. Para ödemesini TATİLVİLLANIZ’a yapsanız bile size “onay maili” ve “konfirmasyon belgesi” gelmediği taktirde villayı/apartın kesinlikle kiralamış sayılmazsınız. KİRACI’nın aceleci davrandığı bu ve buna benzer durumlardan ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlardan TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu tutulamaz.

13) Villada/Apartta oluşacak KİRACI’nınsebep olduğu tüm kazalar ve olaylardan yangın, elektrik kaçağı, tüp kaçağı ve bunun sonucunda oluşacak ölüm ve kazalardan, internet sağlayıcısından (Türk Telekom vs.) kaynaklanan telefon ve internet kesilmesi, Elektrik Şirketinden kaynaklanan elektrik kesilmesinden, Su Şirketinden kaynaklanan su kesilmesinden TATİLVİLLANIZ sorumlu tutulamaz.

14) Web sitemizde belirtmiş olduğumuz Villa/Apartlarımız birebir aynısı olup, sitede göründüğü gibi olmadığını, sitede daha iyi göründüğünü, sitede daha büyük veya daha küçük olduğu vb. gibi bahaneler asla kabul edilemez ve bunlardan TATİLVİLLANIZ sorumlu tutulamaz.

15) Olumlu veya olumsuz doğa olaylarından/koşullarından ve olumlu veya olumsuz hava durumundan/koşullarından oluşabilecek her türlü olumsuzluktan TATİLVİLLANIZ sorumlu tutulamaz.

16) KİRACI’yı; arı, akrep, böcek, yılan sokması, kedi, köpek ısırması ve vb. olaylardan dolayı TATİLVİLLANIZ sorumlu tutulamaz. Villanın/Apartın içerisine veya havuz bahçesi veya havuz terasına, herhangi bir gıda maddesinden dolayı veya çöpünüzden dolayı karınca veya böcek vb. veya değişik hayvan toplanmasından KİRACI birebir sorumludur.

17) Havuzu dışarıdan görünmeyen villa diye tabir edilen muhafazakar villaları tercih etmek isteyen KİRACI, villanın detay sayfasında; “bu villa muhafazakar ailelere uygundur”, “havuzu dışarıdan görünmez”, “tesettürlü bayanlar tercih edebilir” vb. ibareler yok ise o villa muhafazakar bir villa değildir. Bu gibi ibareler olmayan villayı kiralayıp, villaya geldiği zaman “bu villa muhafazakar bir villa değil” deyip TATİLVİLLANIZ’ı suçlamasından, TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu değildir. Villayı kiralayacak olan KİRACI’nın tüm detayları dikkatli bir şekilde okumasını tavsiye ederiz.

18) Kiralanan villa/apart çevresinde her türlü büyükbaş, küçükbaş, tavuk, keklik, vs. hayvancılık yapılabilmektedir, kiralanan villanın/apartın bahçesinde veya komşu evlerin/villaların/apartların bahçelerinde her türlü gübre kullanılabilmektedir, bu ve bu gibi olaylardan kaynaklanabilecek rahatsız edici hayvan sesleri ve kötü kokulardan TATİLVİLLANIZ kesinlikle sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz.

 

İHTİLAFLAR

Bu sözleşmenin kapsamına giren konularla ilgili ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Antalya / Kaş Mahkemeleri ve Antalya / Kaş İcra Daireleri yetkilidir.

VİLLALARIMIZDAN/APARTLARIMIZDAN/DAİRELERİMİZDEN HERHANGİ BİRİNE REZERVASYON YAPTIRAN MÜŞTERİLER YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. BU ŞARTLARIN HERHANGİ BİRİNE AYKIRI DAVRANIŞ " TATİLVİLLANIZ" A REZERVASYONLARI TEK TARAFLI İPTAL ETME, GERİ ÖDEME YAPMAMA VE ÜCRETİN TAMAMINI TALEP ETME HAKKI VERİR.